Z życia szkoły

Regulamin Konkursu.

1. Organizator. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.

Szanowni Rodzice, nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

W związku ze zmianą formy płatności za obiady został wprowadzony aneks do umowy żywienia. Prosimy Państwa, którzy złożyli już umowy o żywienie, aby wydrukowali, uzupełnili i podpisali aneks oraz dostarczyli go do szkoły.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie jarosławskich szkół podstawowych,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witaj szkoło!

01.09.2020 - godz. 9.00 Msza św. Parafia Królowej Polski

Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla ucznia i rodzica.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.