230. rocznica uchwalenia Konsytucji 3 maja - program przygotowany przez uczniów klasy V z pomocą pani Barbary Sudzińskiej: https://www.facebook.com/sp1jaroslaw/posts/3778418618936564