Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przystąpiła do akcji organizowanej przez Instytut Psychologii UJ: podarujmy uczniom i uczennicom tydzień ulgi!

To będzie czas bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i w czasie powrotu do szkoły. Chcemy, aby uczniowie w jak najłagodniejszy sposób przeszli z nauczania zdalnego w stacjonarne.

Mając na uwadze dobro naszej młodzieży, w pierwszej kolejności skupimy się na tym, aby uczniowie przekraczając próg szkolny czuli się bezpiecznie, byli zrozumiani i bez strachu czy obaw zaczęli na nowo przyzwyczajać się do tradycyjnego nauczania. Oznacza to, że poświęcimy czas na odbudowę relacji w naszej społeczności, a nasi podopieczni otrzymają pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich pojawiających się problemów i trudności.

Plakat z tygodniem ulgi w dniach 17 maja do 23 maja 2021