Od 27.03 do 09.04 z powodu znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19, zamknięty będzie oddział przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej nr 1.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W klasach 1-7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu zajęcia prowadzone będą w systemie zdalnym.