1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do budynku udają się do łazienki umyć ręce.

Zobacz pełną treść regulaminu