Jest nam bardzo miło poinformować o sukcesach uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.

W XXVI Ogólnopolskim Konkursie Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy"", który organizuje Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty, a patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Edukacji i Sportu, oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, uczeń klasy piątej Dawid Oważany został LAUREATEM konkursu uzyskując w etapie wojewódzkim 45 punktów na 47 możliwych. Dawid z takim wynikiem znalazł się wśród czterech najlepszych uczniów w województwie podkarpackim z bardzo dużymi szansami na etap centralny w Warszawie . Niestety z uwagi na panującą epidemie COVID-19 etap ogólnopolski XXVI edycji Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" został odwołany.

Natomiast uczeń klasy siódmej Jakub Reizer został LAUREATEM konkursu kuratoryjnego z historii uzyskując 81 punktów. Również i w tym wypadku, wynik Jakuba tuż za pierwszą dziesiątka uczniów w województwie zasługuje na podkreślenie. W poprzednim roku szkolnym Jakub będąc uczniem klasy szóstej został finalistą tego konkursu. Należy podkreślić, że wyżej wymienieni uczniowie skutecznie rywalizowali z uczniami od siebie starszymi.

W popularyzatorskim konkursie matematyczno-informatycznym dla uczniów klas 4-8 InstaLogik, którego celem jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania, rozwijania zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowania myślenia komputacyjnego uczeń klasy siódmej naszej szkoły Michał Szolc został LUREATEM pierwszego stopnia z najlepszym wynikiem w województwie podkarpackim w kategorii klas siódmych.
Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom którzy przygotowywali uczniów do konkursów.