Pomagamy! Wigilia dla potrzebujących. Szkolne koło CARITAS. Fot. U. Maciałek