Z życia szkoły

Nasza szkoła przygotowywała się od kilku miesięcy do uroczystości poświęconych jednej z najbardziej tragicznych kart w historii Narodu polskiego, a zarazem bolesnemu wspomnieniu zgubnych konsekwencji braku porozumienia między sąsiadującymi narodami.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy czasu wytchnienia i nadziei.

Niechaj radość ze Zmartwychwstania Pańskiego pozwala dostrzec piękno małych rzeczy, a wiara niech da oparcie w chwilach zwątpienia.

Radosnego Alleluja!

Społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu

Papież Jan Paweł II jest najbardziej znanym Polakiem w historii. W latach 1978-2005 był głową Kościoła Katolickiego, ale również był uważany za osobę, która ma duży wpływ na politykę całego świata. Po śmierci został ogłoszony świętym oraz patronem rodzin.

W związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem w kraju, zmianie ulegają terminy rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobków. Wydłużeniu ulega termin składania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do placówki oraz termin rekrutacji uzupełniającej.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zachęcił Nauczycieli do objęcia opieką w nauce Uczniów w sposób zdalny. Prosimy Rodziców i Uczniów o codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i odczytywanie maili.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu informuje, że wszystkie osoby rekrutujące na rok szkolny 2020/2021 do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego przy SP 1, które dostarczyły papierową wersję wniosku /deklaracji/  ZOSTAŁY PRZYJĘTE do naszej szkoły.

Na chwilę obecną, termin składania pisemnego potwierdzenia woli do nauki został przesunięty na okres od 30.03 - 3.04.2020 r.

Wszelkie informacje prosimy śledzić na bieżąco.

Najważniejszą zmianą jakie wprowadzone zostały do harmonogramów naboru to terminy składania pisemnych potwierdzeń woli dla kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br. Konkurs miał się odbyć w czwartek 19 marca.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.